Gratis schatting

Om een woning correct te schatten, moeten heel wat factoren in kaart gebracht worden. Hiervoor is het belangrijk dat wij een goed beeld krijgen van de binnenkant van de woning. Vul onderstaand formulier in en één van onze makelaars neemt met jou contact op voor een gratis schatting van je vastgoed. Tot binnenkort!

Rencura: Technische opvolging

Snel en kostenefficiënt handelen is cruciaal

Een gezond financieel vastgoed rendement kan pas bekomen worden als het pand in een goede technische staat is. De technische staat op zijn beurt staat in directe verhouding met huurderstevredenheid en verhuurbaarheid. Gezien de toenemende complexiteit van installaties en gebouwtoepassingen is het belangrijk steeds goede leveranciers te hebben met kennis van zaken.

Niet alle technische defecten of onderhouden zijn ten laste van de huurder of verhuurder. Belangrijk hierin is steeds goed te weten welk defect of onderhoud ten laste van welke partij is zodat er steeds snel en correct kan gehandeld worden. Een klein technisch defect kan een grote nasleep met zich meebrengen zoals hoger gevolgschades, discussies en zelfs financiële tegemoetkomingen naar uw huurder toe. Dit is zeer nefast voor uw vastgoed en uw rendement.

Huurders kunnen via onze servicedesk steeds 24/7 steeds geholpen worden voor dringende herstellingen. Alsook kunnen alle partijen steeds via het portaal volgen hoe de evolutie is van een herstelling of andere melding. Op die manier is iedereen steeds op de hoogte van de laatste evolutie in een openstaande technische afhandeling.

Wat maakt Rencura uniek ten opzichte van andere Rentmeesters?

Een geïntegreerd ERP pakket, dat speciaal is ontwikkeld voor het beheren van privatieve eigendommen, zorgt er voor dat Rencura kan anticiperen op toekomstige leegstand. Een nauwe samenwerking tussen onze vastgoedspecialisten en onze verhuurdienst maakt het mogelijk leegstand sterk te reduceren, wat het rendement van het eigendom ten goede komt.

Via ons online portaal krijgt u als investeerder steeds de meest accurate informatie omtrent uw investeringseigendom. Zo kan u alles nauwlettend in het oog houden. Ook als huurder kan u steeds terecht op het portaal om de status van herstellingswerken op te volgen en kan u het huurcontract en plaatsbeschrijving ten aller tijde raadplegen.

Offerte Rentmeester