Gratis schatting

Om een woning correct te schatten, moeten heel wat factoren in kaart gebracht worden. Hiervoor is het belangrijk dat wij een goed beeld krijgen van de binnenkant van de woning. Vul onderstaand formulier in en één van onze makelaars neemt met jou contact op voor een gratis schatting van je vastgoed. Tot binnenkort!

Rentmeester: Financiële opvolging

Transparantie en correcte financiële communicatie

Het steeds correct en nauwgezet verwerken van alle financiële informatie van uw vastgoedportefeuille kan een tijdrovende taak zijn. Deze opdracht is wel één van de belangrijkste taken om een steeds correct en degelijk overzicht te hebben over uw patrimonium.

Aan de hand van onze duidelijke en overzichtelijke maandelijkse rapportering geven we u steeds een overzicht van:

  • Ontvangen huur en eventuele lasten
  • Afgehouden kosten voor onderhoudswerken of hertellingen
  • Openstaande saldo per gebouw en per huurder
  • Onze beheersvergoeding

Op ons portaal kan u steeds terecht om de meest actuele stand van zaken weer te geven. Door onze doorgedreven digitalisering kan u eigenlijk direct meevolgen van wijzigingen in uw vastgoedportefeuille.

Inzicht op potentieel toekomstige kosten leidt tot correct een financiële planning

Als vastgoedinvesteerder wenst u steeds op de hoogte te zijn van huidige kosten en opbrengsten zodat u een gepast financieel plan kan opstellen. Om een toekomst gerichte planning en strategie te gaan ontwikkelen is het belangrijk om de toekomstige geldstromen te kennen. Op die manier kan u steeds een correcte beslissing maken over uw vastgoed.

Afhankelijk van de doelstellingen kan er gekozen worden tot welk detailniveau het MJOP moet opgemaakt worden zoals bijvoorbeeld de NEN 2767.

Door toekomst gericht te werken kan er ook steeds een juiste visie meegegeven worden aan de huurders van uw vastgoed. Op die manier weten zij wat ze mogen verwachten te komende jaren.

De doelstelling van een meerjarenonderhoudsplan moet steeds zijn om op lange termijn het optimaal scenario te gaan behalen.

Wat maakt Rencura uniek ten opzichte van andere Rentmeesters?

Een geïntegreerd ERP pakket, dat speciaal is ontwikkeld voor het beheren van privatieve eigendommen, zorgt er voor dat Rencura kan anticiperen op toekomstige leegstand. Een nauwe samenwerking tussen onze vastgoedspecialisten en onze verhuurdienst maakt het mogelijk leegstand sterk te reduceren, wat het rendement van het eigendom ten goede komt.

Via ons online portaal krijgt u als investeerder steeds de meest accurate informatie omtrent uw investeringseigendom. Zo kan u alles nauwlettend in het oog houden. Ook als huurder kan u steeds terecht op het portaal om de status van herstellingswerken op te volgen en kan u het huurcontract en plaatsbeschrijving ten aller tijde raadplegen.

Offerte Rentmeester