Gratis schatting

Om een woning correct te schatten, moeten heel wat factoren in kaart gebracht worden. Hiervoor is het belangrijk dat wij een goed beeld krijgen van de binnenkant van de woning. Vul onderstaand formulier in en één van onze makelaars neemt met jou contact op voor een gratis schatting van je vastgoed. Tot binnenkort!

Rentmeester: Verhuur

Woninghuur verhuur

Hoe kan de leegstand beperkt worden ook indien er nog herstellingen nodig zijn

Als vastgoedinvesteerder wenst u de bezettingsgraad zo hoog mogelijk te houden zodus de leegstandsgraad zo laag mogelijk. Een huurwissel is steeds een risico op leegstand. Dit kan zowel doordat er nog geen geschikte nieuwe huurder is gevonden, er herstellingswerken moeten uitgevoerd worden vooraleer de nieuwe huurder erin kan of omdat de huurprijs te hoog ingeschat staat.

Als professioneel rentmeester reageren we zeer snel op een huuropzeg en dit steeds binnen het wettelijk kader van opzeg- of schadevergoedingen. Na goedkeuring van de opzeg gaat de property manager ter plaatse om een controle bezoek uit te voeren. Op die manier kan de huurder gewezen worden op noodzakelijke herstellingen (huurschade) en onderhouden. Vanaf dit moment wordt de marketing van het pand opgestart omdat we er naar streven om aansluitend op de uittredende plaatsbeschrijving van de huurder de intredende plaatsbeschrijving van de nieuwe huurder te kunnen organiseren. Op die manier proberen we de leegstand zo laag mogelijk te houden. Dit is enkel mogelijk indien er een correcte huurprijs werd bepaald, juiste marketing campagne werd opgezet en herstellingswerken goed werden gecoördineerde.

Studentenhuur verhuur

Wanneer kan er verhuurd worden aan studenten en wat is de wetgeving hierrond?

Investeren in studentenkamers en complexen is een populair investeringstype. De huur wordt in de meeste gevallen betaald door de ouders, de student zit in de meeste gevallen maar 5 van de 7 dagen op zijn kamer. De keerzijde kan zijn dat er meer huurwissels zijn en het pand iets meer afziet van dagdagelijks gebruik.

Belangrijk hierbij is dan te werken met een professionele partij die het beheer van studentenkamers kan uitvoeren. Wij als professioneel rentmeester zijn hierin thuis. Wij kennen de noden van studenten en weten wat belangrijk is voor hen. Ook hier kunnen de studenten terugvallen op onze 24/7 servicedesk zodat wij hen te allen tijde kunnen bijstaan bij problemen. Het opnieuw verhuren van studentenkamers doen wij via de nodige moderne manieren. Dit kan gaan van vastgoedportaal sites zoals immoweb, zimmo,… maar natuurlijk ook via de sociale media. Dit is nu eenmaal de plaats waar studenten veel tijd op doorbrengen.

Daarnaast zijn onze vastgoedexperts ook bereikbaar via de meest moderne vormen van communicatie. Denk maar aan whatsapp, video call of gewoon via instagram.

Retail/kantoorhuur verhuur

Commerciële panden en hun specifieke noden

Een handelspand, baanwinkel of kantoorgebouw verhuren. Dergelijke panden vereisen een ander marketing plan als een appartement of studentenkamer. Daarom gaan wij een gepast markering plan uitwerken voor dergelijke panden. Hierbij is maatwerk steeds van toepassing. Belangrijk is dat de juiste visualisatie wordt toegepast bij het juiste pand. Een analyse van wat mogelijk is en wat dergelijke partijen bereidt zijn om te betalen behoren tot dergelijke oefeningen.

Nieuwbouw verhuur

Correct en tijdig starten met een juist plan van aanpak

Nieuwbouw verhuren is niet hetzelfde als een bestaand pand te verhuren. Als investeerder moet er gewacht worden tot het pand opgeleverd is alvorens het mag verhuurd worden. In tussentijd kan de marketing reeds opgestart worden met de juiste prijsbepaling. Het zijn nu juist deze 2 zaken die de nodige marktkennis vereisen om een gepaste strategie en prijs te gaan uitwerken.

Eerst en vooral starten we met uitvoering van ons marketing plan 6 maanden voor oplevering ipv 3 maanden voor bestaand vastgoed. Alsook moet de correct huurprijs bepaald worden zodat uw vastgoedinvestering tijdig verhuurd geraakt. Leegstand is een grote vijand van uw vastgoedrendement.

Wat maakt Rencura uniek ten opzichte van andere Rentmeesters?

Een geïntegreerd ERP pakket, dat speciaal is ontwikkeld voor het beheren van privatieve eigendommen, zorgt er voor dat Rencura kan anticiperen op toekomstige leegstand. Een nauwe samenwerking tussen onze vastgoedspecialisten en onze verhuurdienst maakt het mogelijk leegstand sterk te reduceren, wat het rendement van het eigendom ten goede komt.

Via ons online portaal krijgt u als investeerder steeds de meest accurate informatie omtrent uw investeringseigendom. Zo kan u alles nauwlettend in het oog houden. Ook als huurder kan u steeds terecht op het portaal om de status van herstellingswerken op te volgen en kan u het huurcontract en plaatsbeschrijving ten aller tijde raadplegen.

Offerte Rentmeester